Dostava i montaža

PREVOZ I MONTAŽA

WOODLAND NAMEŠTAJ pruža uslugu isporuke samostalno ili preko svojih partnera koje angažuje po potrebi.

Odabrani prevoznici sa kojima saradjujemo kontaktirace kupce dan ranije kako bi dogovorili termin isporuke.

Savetujemo vam da unesete broj mobilnog telefona u vaše korisničke podatke kako bi vas Woodland Nameštaj ili kurirska služba mogli obavestiti o dostavi pozivom ili SMS porukom.

Obaveštenje o ceni isporuke ce Vam stici i na email prilikom uspešno obavljenog procesa poručivanja, zajedno sa specifikacijom porudžbine.

Proizvodi predvidjeni za isporuku bice isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge: na trotoaru najbližem ulazu u stambeni objekat ukoliko prilaz ulazu nije slobodan ili u jednu prostoriju u stambenom objektu po izboru kupca.

U slučaju da prilaz ulazu nije slobodan, kod isporuke na trotoaru, ako se radi o stambenoj zgradi, isporučilac nece nositi proizvode do sprata na kojem se nalazi Kupac, vec do kolskog prilaza najbližem ulazu u zgradu koji je dužan Kupac da obezbedi. Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguc istovar.

Pre nego što se odluči za opciju isporuke, Kupac je dužan da obavesti isporučioca o broju sprata i raspoloživosti lifta kao i da proveri mogucnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku na adresi isporuke. U slučaju da objekat nema lift i da je robu potrebno nositi na sprat bez lifta (izuzev kuce sa jednim spratom), vrši se doplata u iznosu od 500 rsd po spratu.

Kupac je dužan da obezbedi adekvatno i nesmetano unošenje robe u prostoriju po izboru kao i da oslobodi prostor u slučaju montaže i omoguci neometanu atmosferu za montiranje robe.

Naručene proizvode isporučujemo na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije, u svim mestima u kojima je moguca isporuka od strane kurirskih službi. Proizvode isporučujemo u zemlje regiona kao i u zemlje EU, bez mogucnosti montaže.

Isporuka se vrši na adresu navedenu u Porudžbini.

Centar za isporuku – WOODLAND NAMEŠTAJ Beograd -  Leštane

Centar za isporuku u Leštanima omogucava Kupcima da lično preuzmu robu koju su prethodno kupili putem društvenih mreža, sajta ili telefona kompanije WOODLAND NAMEŠTAJ. Svrha preuzimanja u centru za isporuku jeste kvalitetna, brza i povoljna usluga preuzimanja WOODLAND proizvoda, bez dodatnih naknada.

Prilikom ličnog preuzimanja WOODLAND proizvoda, Kupac je dužan da celokupnu porudžbinu proveri, uz pomoc kolega iz proizvodnje kao i da potvrdi broj, količinu i stanje celokupne porudžbine. Nakon ličnog preuzimanja WOODLAND proizvoda i potvrde od strane Kupca, sva eventualna oštecenja, nastala u transportu, nece se uvažiti.

U slučaju ličnog preuzimanja robe, Kupac je dužan da se blagovremeno informiše o dimenzijama I gabaritu pošiljke kako bi pripremio i organizovao adekvatno vozilo za preuzimanje.

Napomene koje važe za sve gore opisane usluge

Nakon datih naloga za isporuku prevoznicima, lokaciju isporuke nije moguce naknadno promeniti.

Prilikom preuzimanja porudžbine, Kupac je dužan da proveri stanje i tačan broj preuzetih paketa. U slučaju neadekvatne provere od strane Kupca i eventualnih oštecenja nastalih u transportu izvšenom od strane Kupca ili lica koje deluje u ime Kupca, kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ ne snosi odgovornost.

Naknada za uslugu isporuke iskazana je na Porudžbini usluge i obračunava se u skladu sa načinom isporuke, težinom pakovanja, dimenzijama, kao i lokacijom i adresom isporuke.

WOODLAND NAMEŠTAJ zadržava pravo da promeni ugovoreni termin i način isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole WOODLAND NAMEŠTAJ, te ce u dogovoru sa Kupcem predložiti nov termin isporuke. U slučaju bolesti, vremenskih nepogoda, požara, kvarova, saobracajnih prepreka, odmora, praznika i drugih okolnosti koje su van kontrole kompanije WOODLAND NAMEŠTAJ, isporučilac zadržava pravo da isporuku pomeri uz blagovremeno obaveštenje uručeno naručiocu robe.

Potrebno je da Kupac obezbedi da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u Porudžbini.

Ograničenja isporuke

Kupac je u obavezi da obezbedi slobodan pristup adresi na kojoj se vrši isporuka.

Ukoliko zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguca ili bude otežana (zabranjeni pristup kamionima, neodgovarajuca širina, nosivost itd), isporuka ce se obustaviti, a proizvodi biti vraceni kompaniji WOODLAND NAMEŠTAJ o čemu ce Kupac biti obavešten.

Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata). Neki proizvodi vecih su dimenzija, te je Kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih krupnijih proizvoda, kao i pristup prostoriji u koju ce biti isporučeni.

Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju ce se proizvodi isporučiti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno uticati na proizvode i naneti štetu, kao što su vlaga, kiša, vetar, sneg itd. Kreveti i kompletan nameštaj od punog drveta koje proizvodi i prodaje kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ ne smeju biti pozicionirani uz grejno telo, kako drvo kao prirodan materijal u bliskom kontaktu sa toplotom može da odreaguje i da popuca.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga dogadjaja koji se ne mogu prevideti i na koje se ne može uticati, poput, prirodnih i elementarnih nepogoda, zatvorenih saobracajnica, oštecenja ili radova na putu, objektu ili instalacijama, demonstracija ili okupljanja, bolesti radnika ili kupaca itd. U tim slučajevima WOODLAND NAMEŠTAJ ce uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira sa kupcem i ugovori i drugi termin i način isporuke.

Prilikom isporuke u prostoriju po izboru i preuzimanju proizvoda, Kupac je dužan da proveri eventualna oštecenja i nedostatke, te da ih prijavi isporučiocu robe na licu mesta.

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku ili u slučaju da na adresi za isporuku nema punoletnog lica za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, vec ce dostavna služba ponovo pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

Kupac je dužan da blagovremeno obavesti kompaniju WOODLAND NAMEŠTAJ o bilo kakvim mogucim poteškocama u preuzimanju proizvoda. Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog termina isporuke. Dostavna služba ce pokušati da isporuči proizvode dva puta, prilikom inicijalne isporuke i sledeci put u dogovoru sa Kupcem.

U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi ce se vratiti u Centar za isporuku WOODLAND NAMEŠTAJ, a termin isporuke ce biti otkazan.

Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštecenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

Ugovaranje isporuke

Pre nego što se odluči za ugovaranje isporuke, Kupac je dužan da proveri mogucnost prilaza kamiona ili dostavnog vozila svojoj adresi. Ukoliko je prilaz kucnoj adresi otežan, isporuka nece biti moguca.

Kupac je dužan da blagovremeno obavesti WOODLAND NAMEŠTAJ o bilo kojim mogucim poteškocama oko preuzimanja robe.

Ukoliko kupac naknadno uoči nekakve nepravilnosti, Kupac je dužan da obavesti WOODLAND NAMEŠTAJ u razumnom roku, a u svakom slučaju u skladu sa rokovima predvidjenim u važecim propisima Republike Srbije, o bilo kakvim oštecenjima i nepravilnostima.

Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštecenja, gubitke ili uništenje proizvoda.

Rok isporuke

Za kupljenu robu koju nemamo raspoloživu na zalihama, robu koja se proizvodi po posebnoj porudžbini,  rok izrade je od mesec dana do 90 radnih dana + 10 do 15 radnih dana za dostavu i montažu za koje koristimo usluge spoljnih saradnika.

WOODLAND NAMEŠTAJ ce učiniti sve da isporuči kupljene proizvode u terminu usaglašenom sa Kupcem.

Sastavljanje/montiranje nameštaja

Montažu nameštaja mogu obaviti naši ovlašceni saradnici, možete je obaviti sami ili uz pomoc lokalnog stolara. U slučaju samostalne montaže ili montaže sprovedene od strane lica koja nisu ovlašcena u ime kompanije Woodland Nameštaj, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Montažu nameštaja možemo organizovati po vašoj želji na teritoriji Beograda, u okolini do 110km od Beograda. Za usluge montaže nameštaja koristimo usluge spoljnih saradnika sa kojima Kupac dogovara montažu.

Stari nameštaj se mora ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje. U protivnom docice do promene termina sastavljanja.

Tim za sastavljanje ne može menjati izvorni izgled komada nameštaja.

Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost prostorije u kojoj se sastavljanje vrši, dok ce lica koja montiraju robu proceniti da li postoje sigurnosne ili tehničke prepreke za sastavljanje nameštaja.

Ostali uslovi

Kompletan nameštaj WOODLAND NAMEŠTAJ je ručno radjen, prema bojama, fiokama, meri i dimenzijama koje navode kupci prilikom poručivanja. Kreveti su namenjeni isključivo u svrhu predvidjenju osnovnom korišcenju kreveta i podležu nosivosti do 90kg, te kao takvi nisu namenjeni korišcenju u svrhu igre, skakanja, ljuljanja na daskama kreveta i ostalim aktivnostima koje nisu predvidjene osnovnim funkcijama kreveta

Sav nameštaj koji proizvodi WOODLAND NAMEŠTAJ je izradjen od punog drveta lipe (osim u slučaju u kome je drugačije navedeno), koje je podložno postojanju čvorova i sitnih nepravilnosti do kojih može doci prilikom korišcenja robe u slučaju grebanja, udaranja i sličnih aktivnosti koje nisu namenjene osnovnoj funkciji robe.

Sav nameštaj od punog drveta se farba ekološkim bojama na vodenoj bazi koje su bezbedne za upotrebu na dečijem nameštaju, sa mat završnicom i vidljivošcu strukture drveta. Na ofarbanim krevetima, moguce je, zbog korišcenja akrilnih boja na vodenoj bazi, da se primeti struktura drveta kao i sitne nepravilnosti.

Stubici u ogradicama na svim modelima kreveta koje proizvodi i prodaje kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ, dodatno su osigurani ubušavanjem koje se prekriva poklopčicima koji su vidljivi. Pored toga se u krevetu, iz razloga buducih premeštanja kreveta, ubušavaju dodatne rupe u ogradici za koje se obezbedjuju poklopčici za pokrivanje.

Prilikom montaže robe, kupac je dužan da proveri da li su svi elementi adekvatno montirani, pričvršceni, obezbedjeni i na svom mestu, kao i obradu samog kreveta i kvalitet korišcenih elemenata, jer u slučaju naknadnih prijava i nastalih oštecenja, prodavac ne snosi odgovornost.

Specifikacija kreveta sa merama i krajnim dimenzijama se dostavlja kupcu prilikom poručivanja, koje je Kupac dužan da proveri i potvrdi, te se sve naknadne reklamacije u odnosu na dimenzije kreveta i datu specifikaciju, nece uvažiti.

Naknadne izmene na poručenu robu, dostavljene nakon zaključenja porudžbine i uplate avansa, se nece prihvatiti.

Prilikom dogovora oko isporuke robe, kupac je dužan da ukaže na sve eventualne probleme, tehničke prirode, koji mogu da se jave pri isporuci i montaži (nemogucnost prilaza stambenom objektu, uski hodnici, nestandardna širina sobe, zgrada bez lifta itd). U svakom tom slučaju prodavac može proceniti da li ce robu dostaviti i montirati ili samo isporučiti do ulaza u stambeni objekat kupca.

Montaža isporučenog nameštaja se vrši na mestu koje kupac sam odredi. Prodavac ne vrši premeštaj i razmeštaj već postojeceg nameštaja.

Iz tehničkih razloga, ekipe montaže prodavca ne montiraju police, ogledala, čiviluke, visece elemente, baldahine i slične elemente koje je potrebno montirati bušenjem na zid (osim u slučaju zaštitnih mreža koje su sastavni deo pojedinih modela naših kreveta na sprat) u prostoriji kupca i koji nisu kupljeni od kompanije WOODLAND NAMEŠTAJ. Ekipe za dostavu i montažu kreveta takodje ne pozicioniraju dušeke u krevet prilikom dostave kreveta, vec je Kupac dužan da to sam uradi.

Kupac je u mogucnosti da, ukoliko iz bilo kog razloga bude nezadovoljan izvršenom uslugom, sve nepravilnosti prijavi kompaniji putem mejla za reklamacije ili na brojeve telefona koji se nalaze na predračunu.

 Za sve informacije u vezi isporuke i montaže nameštaja možete nas kontaktirati putem poruke na WHATS up:

+381 65 2097 492 ili na email: prodaja@woodlandnamestaj.rs